Tuesday, 23 October 2018 06:01 AM (BST)

Regulamin galerii:

Regulamin ogólny:

 1. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Zabrania się umieszczania treści naruszających prawa osób trzecich oraz uznanych za społecznie niewłaściwe lub naruszających dobre obyczaje.
 3. Treść wprowadzanych opisów, komentarzy, itp. powinna być zgodna z normami prawno – etycznymi.
 4. Rejestracja nowego użytkownika oraz używanie galerii jest BEZPŁATNE.
 5. Zdjęcia dodawane do galerii , powinny być odpowiedniej jakości , ostrości, odpowiednio kadrowane, nie zawierające np daty na zdjęciu. W przypadku zdjęć dodanych a nie spełniających tych kryteriów , zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zdjęcia.
 6. Wymaga się wprowadzenia numeru rejestracyjnego samolotu , w przeciwnym przypadku zastrzegamy sobie prawo usunięcia zdjęcia .
 7. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania zdjęć użytkownika, który dodaje zdjęcia nie spełniające minimum wymogów ( określone w punkcie 5 ), bez uzasadnienia (w przypadku dodawanych zdjęć przez tego samego użytkownika, który nie stosuje się do niniejszego regulaminu).
 8. Niestosowanie się do w/w punktów może skutkować czasowym zablokowaniem konta lub trwałym usunięciem konta.
 9. Zalecany rozmiar zdjęcia to 1200x800, minimalny akceptowalny rozmiar zdjęcia 900px na dłuższym boku, natomiast maksymalny to 1600px
 10. Każdy użytkownik galerii, dodając zdjęcie, potwierdza niniejszym regulaminem , że zdjęcie jest jego własnością, jest autorem zdjęcia i posiada wszelkie prawa do publikowania zdjęcia w naszej galerii. Jakiekolwiek naruszenie własności osób trzecich ( publikowanie zdjęć będące własnością osoby trzeciej ) będzie skutkowało natychmiastowym usunięciem wszystkich zdjęć z galerii danego użytkownika, a także usunięcie konta. Publikowanie zdjęć nie będących własnością użytkownika , będzie skutkowało także zgłoszeniem zaistniałej sytuacji odpowiednim organom.
 11. Kieruj się zasadą: Chcesz być szanowany , szanuj innych !!!

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs organizowany jest przez Skyspotting.net

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Udział w konkursie mogą wziąć wszystkie osoby, niepełnoletni mogą wziąć udział za zgodą rodziców lub osób prawnych.

 4. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 5. Tematyka konkursu – zdjęcie miesiąca.

 6. Biorący udział w konkursie oświadczają iż posiadają pełne prawa do zamieszczonej fotografii.

 7. Organizator konkursu nie bierze odpowiedzialności za uszkodzenie lub zaginięcie prac w trakcie przesyłki.

 8. Nadesłane zdjęcia będą wykorzystane tylko do celów konkursu.

 9. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęcia niezgodnego z tematyką konkursu.

 10. Fotografie, na których będą się znajdować jekiekolwiek znaki, cyfry (np. daty) będą dyskwalifikowane lub usuwane z galerii.

 11. Organizator będzie informować o wynikach konkursu posługując się nazwą użytkownika , na co uczestnik biorąc udział w konkursie wyraża zgodę.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Ostatnio dodane:

Flag Counter